Written by simon

2019大陸大學排名及最多人就讀的大陸名校簡介

由“中國校友會”所公佈的中國大學排名以供大家參考。希望大家在選校及選科前,能對中國大學的整體情況有更深認識。不同組織公佈的中國大學綜合排行榜都會用上不同的指標,如 “中國校友會” 採用了:科學研究、人才培養、綜合聲譽這三項來排名。我們認為排行榜只是眾多考慮因素之一,大家在選擇學校還需考慮地點、專業課程、就業機會、校園設施、學校規模、個人偏好、及費用等多種不同因素。

2019 中國大學排行榜

 名次                         學校名稱

1                               北京大學

2                               清華大學

3                               中國科學院大學

4                               復旦大學

5                               中國人民大學

5                               浙江大學

7                               上海交通大學

8                               南京大學

9                               武漢大學

10                             中山大學

11                             吉林大學

12                             華中科技大學

13                             天津大學

14                             四川大學

15                             中國科學技術大學

16                             南開大學

17                             北京師範大學

18                             西安交通大學

19                             哈爾濱工業大學

20                             中南大學

20                             山東大學

22                             廈門大學

23                             同濟大學

24                             東南大學

25                             北京航空航天大學

26                             東北大學

27                             西北工業大學

28                             華東師範大學

29                             北京理工大學

30                             華南理工大學

港澳台學生申請入讀中國內地大學有四種途徑:1) 港澳台聯合招生考試;2) 暨南大學、華僑大學聯合招生考試;3) 免試招生及獨立招生考試;4) 全英語授課本科課程。最多港澳台學生就讀的大學:中山大學暨南大學武漢大學華僑大學